Presentació

He comensat a aprendre el valencià.

Una de les millors vies per aprendre un idioma és, sense dubte, el seu ús. Utilizar-ho de manera natural al parlar-ho però també sumergir-se en la seua gramàtica és fonamental.

En tot cas, quan major siga el contacte amb l’idioma, millor seran els resultats obtinguts.

Però per què el valencià? Es complexe de respondre, inicialment perquè vull examinar-me de grau mitjà, això a nivell més… pràctic?, però darrere hi ha tota una amalgama de qüestions, moltes d’elles molt íntimes i altres molt bàsiques.

Pot ser que estic cometent faltes d’ortografia però poc a poc aniré millorant el meu llenguatge escrit.

En el Blog ficaré de tot un poc, raonaments, literatura en valencià, ortografia i gramàtica… intentaré que les imatges siguen meues i també inclouré qüestions personals.

De moment, la capçalera del Blog correspon una imatge de la platja de Pinedo y el Port de València presa des de Pinedo i està molt relacionada amb el valencià perquè és un lloc entranyable i familiar, origen de algunes històries que em contaba ma mare sobre el seu pare, que era pescador i parlava valencià.

El valencià és un idioma cult però -i és una apreciació personal- em sembla cultural, més inclús que el castellà o el francés, encara que, com a tots els idiomes, té una vessant culta. I com tots el idiomes és enriquidor.

Molta gent es pregunta, per a què el valencià?, per què no altres idiomes?, amb la intenció de menysprear la nostra llengua. Jo conec el castellà, l’italià, el francés i l’anglés i l’únic que se m’antoixa és que estes preguntes tan sols es responen als ignorants.