Grups de coses.

  1. Els dies de la setmana.
  2. El mesos de l’any.
  3. Les estacions.