Cardinals.

 1. Un / u / una
 2. Dos /dues
 3. Tres
 4. Quatre
 5. Cinc
 6. Sis
 7. Set
 8. Huit
 9. Nou
 10. Deu
 11. Onze
 12. Dotze
 13. Tretze
 14. Catorze
 15. Quinze
 16. Setze
 17. Dèsset
 18. Dihuit
 19. Dènou
 20. Vint
 21. Vint-i-un [u / una]
 22. Vint-i-dos [dues]
 23. Vint-i-tres
 24. Vint-i-quatre
 25. Vint-i-cinc
 26. Vint-i-sis
 27. Vint-i-set
 28. Vint-i-huit
 29. Vint-i-nou
 30. Trenta
 31. Trenta-un [u / una]
 32. Trenta-dos [dues]
 33. Trenta-tres
 34. Trenta-cuatre
 35. Trenta-cinc
 36. Trenta-sis
 37. Trenta-set
 38. Trenta-huit
 39. Trenta-nou
 40. Quaranta
 41. Quaranta-un [u/una]
 42. Quaranta-dos [dues]
 43. Quaranta-tres
 44. Quaranta-quatre
 45. Quaranta-cinc
 46. Quaranta-sis
 47. Quaranta-set
 48. Quaranta-huit
 49. Quaranta-nou
 50. Cinquanta
 51. Cinquanta-un [u/una]
 52. Cinquanta-dos [dues]
 53. Cinquanta-tres
 54. Cinquanta-quatre
 55. Cinquanta-cinc
 56. Cinquanta-sis
 57. Cinquanta-set
 58. Cinquanta-huit
 59. Cinquanta-nou
 60. Seixanta
 61. Seixanta-un [u/una]
 62. Seixanta-dos [dues]